Jak zrobić myślnik w Wordzie

Jak zrobić myślnik w Wordzie

Microsoft Word ma wiele opcji formatowania tekstu. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego tworzenia myślników. Dzięki temu będziesz mógł tworzyć dokumenty z myślnikami, które będą atrakcyjne wizualnie.

Pierwszym krokiem jest wpisanie myślnika lub em dash w klawiaturze alfanumerycznej. Jeśli używasz komputera Mac, podczas wpisywania myślnika przytrzymaj klawisze option i shift. Możesz też użyć skrótu klawiatury numerycznej alt + 0151. Po wpisaniu znaku zauważysz, że kursor zmienia się na myślnik.

Innym sposobem na stworzenie myślnika jest skorzystanie z menu Symbole. Wybierz sekcję Znaki specjalne, a zobaczysz różne symbole. Obejmują one szereg różnych myślników, a nawet myślnik niełamany. Niektóre z nich można wstawić pojedynczo lub skopiować i wkleić ze strony internetowej. Oprócz menu Symbole można również wpisywać znaki specjalne bezpośrednio do dokumentu.

Aby uzyskać większą kontrolę nad łączeniem wyrazów, można je ręcznie łączyć. Można ustawić maksymalną liczbę kolejnych myślników i określić specyfikacje myślników, w tym odległość między końcem ostatniego słowa a prawą krawędzią linii. Ponadto można wykluczyć łączenie w niektórych akapitach.

Po wybraniu żądanej pozycji myślników, możesz kliknąć przycisk Wstaw. Spowoduje to wyświetlenie menu podręcznego, za pomocą którego można wybrać obszar do wstawienia symbolu. W zależności od potrzeb, możesz wstawić pojedynczy myślnik lub serię myślników.

Po wyrazach z myślnikami nie powinny następować spacje. Jeśli jednak wybrałeś myślnik z odstępem, możesz zostawić spację między słowami. Czasami możesz chcieć, aby słowa były wyrównane po obu stronach. Użycie odstępu między myślnikami pozwala na stworzenie bardziej równego układu.

W programie Word możesz również włączyć funkcję AutoFormat, która automatycznie wstawi myślnik lub em-dash, gdy wpiszesz myślnik lub em-dash. Aby włączyć tę funkcję, musisz włączyć opcję w zakładce Autoformatowanie podczas pisania. Ponadto można usunąć spację otaczającą myślnik i em-dash, klikając przycisk Czyszczenie pliku. Alternatywnie można uruchomić File Cleaner podczas etapu korekty dokumentu.

Word for Mac posiada funkcję autokorekty, która może automatycznie wprowadzać myślniki do tekstów. Chociaż nie jest to tak dokładne jak ręczne łączenie wyrazów, może tworzyć atrakcyjne wizualnie dokumenty. Ponadto Word for Mac rozpoznaje wszystkie możliwe scenariusze łączenia wyrazów i automatycznie je poprawia.

Możesz również skopiować myślnik z innego dokumentu. W zależności od typu używanego edytora tekstu możesz wybrać, czy chcesz wpisać myślnik w formacie z odstępami czy bez. Jeśli używasz edytora tekstu z systemem Windows, możesz również ręcznie wstawić myślnik ze spacją.

W Wordzie dla Maca możesz też łatwo wstawić myślnik en. Ten myślnik jest nieco grubszy niż myślnik em. Zazwyczaj myślnik en jest tak szeroki, jak duże N.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *